Flower Expo 

PROGRAM 
Warsztatów projektowych

CZYM SIĘ ZAJMIEMY?CZYM SIĘ ZAJMIEMY?

  • Na początku spotkania będziemy rozmawiać o wpływie prywatnych ogrodów miejskich na miasto i na człowieka oraz o wymaganiach i obawach właścicieli działek. Porozmawiamy o konieczności zmiany spojrzenia na ogród przydomowy oraz jego pielęgnacji.

  • Rozpatrzymy kilka projektów i realizacji Pracowni Sztuki Ogrodowej i Agnieszki Hubeny-Żukowskiej.

  • Porozmawiamy o trudnościach, które wynikły podczas budowy tych przestrzeni. 

  • W drugiej części spotkania uczestnicy podejmą się zadania, którym będzie wykonanie koncepcji ogrodu na trudnej działce miejskiej. Podkład do projektu oraz wszelkie wytyczne zostaną przygotowane przez organizatorów. 

  • Wykonane przez uczestników warsztatów koncepcje będą omawiane i konsultowane przez prowadzącą. Zadaniem uczestników będzie uwzględnienie wytycznych inwestora, także możliwości jakie daje działka. Koncepcjom przyświecać powinien duch zrozumienia dla ekologii i bioróżnorodności. 

  • Spotkanie zakończy wspólna dyskusja na temat wykonanych prac.
DO GÓRY