Flower Expo 

  

AGENCJA PROMOCJI ZIELENI powołana została przez Związek Szkółkarzy Polskich w 1998 roku, aby promować produkcję szkółkarską oraz popularyzować wiedzę o roślinach i kulturze ogrodniczej w społeczeństwie.

 

Celem naszych działań jest kształtowanie świadomości dotyczącej korzyści zdrowotnych, społecznych, ekologicznych, estetycznych i ekonomicznych, wynikających z otaczania się roślinami w kategoriach regionu, miasta jak również ogrodu, tarasu czy balkonu. Nasze działania prowadzą także do ułatwienia współpracy i porozumienia pomiędzy producentami roślin a ich odbiorcami zarówno w kraju jak i zagranicą.

 

Nasze działania:

 

TARGI I WYSTAWY:

 

    •  MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA "ZIELEŃ TO ŻYCIE"
       - od 1998 r. odpowiadamy za koncepcję i organizację Wystawy, która od kilku lat jest najpoważniejszą imprezą
         wystawienniczą branży szkółkarskiej i architektury krajobrazu w Europie Środkowo-Wschodniej.

    •  Inne imprezy wystawiennicze w kraju i za granicą:
       Przygotowujemy ekspozycję Związku Szkółkarzy Polskich i jego członków na targach i wystawach - opracowujemy
       projekty stoisk, prowadzimy obsługę i informację.

 

 

WYDAWNICTWA:

>>kliknij

Opracowujemy i wydajemy bogato ilustrowane zdjęciami Katalogi Roślin, które są praktycznymi przewodnikami po
świecie roślin i ogrodów.

 

    •  "KATALOG ROŚLIN - Drzewa, krzewy i byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich"
       - praktyczny, ilustrowany ogromną ilością fotografii przewodnik po dostępnych w polskich szkółkach roślinach
         ogrodowych dla amatorów i profesjonalistów, również w wersji rosyjskiej.
    •  "ROŚLINY DO KAŻDEGO OGRODU" - 333 OGRODOWE PEWNIAKI – polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich
    •  "KATALOG BYLIN - polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich" 
    •  "KATALOG RÓŻ- polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich"
    •  "KATALOG SZKÓŁEK"
        - teleadresowy wykaz członków Związku zawierający podstawowe informacje o ofercie zrzeszonych producentów.

  

KONFERENCJE I SZKOLENIA:

>>kliknij 

     Organizujemy ogólnopolskie konferencje poświęcone problematyce zieleni miejskiej mające na celu propagowanie
        pozytywnych rozwiązań i nowych technologii oraz wizerunku zieleni miejskiej, jako wartości podnoszącej jakość życia
        mieszkańców miast. Konferencje skierowane są do ogrodników miejskich, inspektorów i specjalistów z Wydziałów
        Ochrony Środowiska, Komunalnych i Inwestycyjnych, odpowiedzialnych za zieleń publiczną w miastach i gminach;
        administratorów i zarządzających zielenią w zespołach mieszkaniowych, architektów krajobrazu, przedstawicieli firm
        urządzających i pielęgnujących tereny zieleni.
    •  Szkolenia - organizowane dla sprzedawców centrów ogrodniczych i szkółek na temat sprzedaży i produktów 
        szkółkarskich.

 

 

PROMOCJA, MARKETING, PUBLIC RELATIONS: 

 

    •  Kontakty i współpraca z mediami - mają na celu popularyzację wiedzy o roślinach i ich zastosowaniu oraz budowanie
       wizerunku Związku Szkółkarzy Polskich jako eksperta w sprawach roślin.
    •  Organizacja imprez promocyjnych.
    •  Studio graficzne - projekty graficzne, gromadzenie i archiwizowanie fotografii roślin.

 


      NIP 951 18 07 033
      kapitał zakładowy 50 000 PLN

 

 

DO GÓRY