Flower Expo

18. Ogólnopolska Konferencja MOCNO ZIELONE MIASTO


Ogólnopolska konferencja poświęcona zieleni miejskiej zgromadziła w tym roku doskonałą frekwencję ponad 250 osób odpowiedzialnych za tworzenie i utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Reprezentowane były: urzędy ochrony środowiska, zakłady zieleni miejskiej, zarządy dróg miejskich, zakłady urządzania i utrzymania zieleni, firmy projektujące, zakładające i pielęgnujące tereny zieleni, szkoły, łącznie z 82 miejscowości. Najliczniejsze grupy uczestników to: firmy urządzające (27%) i urzędnicy miejscy (53,5%), czyli wykonawcy i inwestorzy. Taka struktura pozwoliła na spojrzenie na przedstawione zagadnienia z dwóch punktów widzenia i wywołała ciekawą dyskusję.

Pierwszy blok prelekcji poruszał zagadnienia związane z roślinami. Omawiane było znaczenie starych drzew w strukturze zieleni miejskiej – ich rola jako źródło bioróżnorodności, walory nie do zastąpienia przez nowe nasadzenia, a jednocześnie konieczność pielęgnacji. Mają także udział w fitoremediacji, czyli oczyszczaniu środowiska, której poświęcony był kolejny wykład. Intensywnie użytkowane tereny zurbanizowane narażone są na ogromnie zanieczyszczenie pyłami, metalami ciężkimi i rośliny wykonują konkretną pracę wiążąc szkodliwe substancje i oczyszczając powietrze. Zieleń miejska to także kolory, które dają kwiaty. Rośliny cebulowe, coraz częściej sadzone w miastach mechanicznie oraz wprowadzane do zieleni byliny, nadają koloru i radości betonowej zabudowie. Aby mogły powstać piękne i ciekawe projekty bardzo przydatne będą cyfrowe modele roślin. I tu wkracza grafika rodem z najlepszych gier komputerowych. Dobra wizualizacja projektu, z symulacją zmian dobowych czy sezonowych, pozwoli na sprzedaż koncepcji i łatwiejsze przekonanie inwestora do własnych pomysłów.

• Stare drzewa – wartość, korzyści, strategia, dr inż. Marzena Suchocka, architekt krajobrazu, Katedra Architektury Krajobrazu, SGGW
• Fitoremediacja terenów zurbanizowanych: Stan obecny i perspektywy, prof. dr hab. S. Gawroński, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa, SGGW
• Mechaniczne sadzenie cebul kwiatowych, Tomasz Kłosek, Kwiaty Wiosny
• Cyfrowe modele roślin do wizualizacji projektów zieleni miejskiej, Stefan Daszewski, Gardenphilia.com Sp z o.o. 
• Niezawodne byliny do miasta, Włodzisław Barcikowski, Szkółka Bylin Barcikowscy

W drugiej części zostały poruszone tematy z zakresu prawa, wchodzących nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, dobór krzewów na miejskie rabaty. Na przykładzie niemieckich miast zaprezentowano zieloną infrastrukturę miasta. Ostatni panel stanowiła dyskusja na temat wspólnej przestrzeni miejskiej i współodpowiedzialności różnych grup użytkowników, partnerstwa publiczno-prywatnego, partnerstwa społecznego.

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody od 17 czerwca 2017 r. z punktu widzenia wnioskodawcy oraz urzędnika, właściwa interpretacja przepisów, rozwiązywanie problemów praktycznych, Agnieszka Masłowska-Gądek, Kancelaria Radcy Prawnego, Kraków
Zielona infrastruktura, czyli kapitał miast, Izabela Małachowska-Coqui – architekt krajobrazu, partner w biurze COQUI MALACHOWSKA COQUI Städtebau Landschaftsarchitektur/urbanistyka architektura, Berlin, Warszawa
Krzewy na miejskie rabaty, Tomasz Uszyński, Boot&Hortorus Sp. z o.o.
Przestrzeń kiedyś wszystkich i niczyja, dzisiaj każdego, dr Marek Piwowarski – dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Warszawie, Mariusz Burkacki – Zarząd Zieleni Miejskiej, Warszawa Krzysztof Górnicki – Zarząd Zieleni Miejskiej

Frekwencja uczestników potwierdziła, że konwencja konferencji ZIELONE MIASTO „praktycy dla praktyków” sprawdza się i jest doceniana, mimo upływu już niemal 20 lat od czasu pierwszego spotkania.

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji konferencji w 2018 roku oraz zgłaszania tematyki, którą chcieliby Państwo poruszyć na spotkaniu.

Organizatorzy dziękują patronowi honorowemu: Prezydent m.st. Warszawy Hannie Gronkiewicz-Waltz, patronom medialnym: Zieleni Miejskiej i Przeglądowi Komunalnemu Wyd. Abrys, Zielona Infrastruktura oraz firmom Gardenphilia, Kwiatom Wiosny Tomasz Kłosek, Twings Project. Dziękujemy panom Wiesławowi Szydło i Grzegorzowi Falkowskiemu doskonałe prowadzenie konferencji i dyskusji.zielonemiasto2017

 

 

Organizatorzy:          Patronat honorowy          
 zsp   apz   warszawargb        
                   
Patron medialny:         Wspólpraca medialna              Sponsor   Sponsor
 2 zielenmiejska medialny   1-przegladkomunalny medialny   3 portalkomunalny medialny  zielona infrastruktura wsp.med     gardenphilia partner      kwiaty wiosny sponsor

 

 

DO GÓRY