Flower Expo 

SEMINARIUM DZIEŃ ARCHITEKTA KRAJOBRAZU

8 września (sobota), godz. 10.00-14.00, sala C1

REJESTRACJA INTERNETOWA ZAKOŃCZONA

W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA UCZESTNICTWEM
     PROSZĘ O KONTAKT W BIURZE ORGANIZATORA
                          W DNIU WYDARZENIA

 10.00-10.10  Otwarcie
   
 10.10-11.10  Ogród prywatny - w poszukiwaniu stylu i równowagi
   Agnieszka Hubeny- Żukowska – projektantka ogrodów, Pracownia Sztuki Ogrodowej, Bliziny, Polska.
  Jak tworzyć ogrodową przestrzeń, która odpowiada na potrzeby i możliwości użytkowników, przestrzeń przyjazną, piękną i zrównoważoną. O warsztacie, inspiracjach, poszukiwaniach.Jak tworzyć ogrodową przestrzeń, która odpowiada na potrzeby i możliwości użytkowników, przestrzeń przyjazną, piękną i zrównoważoną. O warsztacie, inspiracjach, poszukiwaniach.
   
 11.10-11.40  Krzewy na miejskie rabaty
  Tomasz Uszyński,  Boot&Hortorus Sp. z o. o.
  O sprawdzonych odmianach znakomicie dopasowanych do miejskich funkcji i warunków
   
11.40-12.00 przerwa
   
12.00-14.00 Więcej zieleni
  Niek Roozen, architekt krajobrazu, Dyrektor zarządzający Niek Roozen ltd, Holandia oraz dyrektor i przedstawiciel NRL (Holandia Landscape Design Shenyang Ltd.) w Shenyang.
  Jakie wyzwania dla architektów krajobrazu wiążą się z rozwojem współczesnych miast, zmianami demograficznymi, społecznymi i degradacją środowiska. Jak projektować i jak  argumentować, by skutecznie przekonywać do realizacji zielonych projektów. Jakie wyzwania dla architektów krajobrazu wiążą się z rozwojem współczesnych miast, zmianami demograficznymi, społecznymi i degradacją środowiska. Jak projektować i jak  argumentować, by skutecznie przekonywać do realizacji zielonych projektów. O przesłaniu WIĘCEJ ZIELENI, o swoich inspiracjach, doświadczeniach w realizacji zespołu Nieka Roozena.
   
14.00-14.30 pytania i dyskusja

 

Więcej zieleni, arch. kraj. Niek Roozen

Tendencja wzrostu populacji na całym świecie, a zwłaszcza stale rosnąca liczba mieszkańców miast wymusza na architektach zieleni odmienny sposób projektowania. Kryteriami, które decydują o powstaniu projektu są teraz ekologiczne materiały, odnawialna energia, produkcja żywności oraz skupienie uwagi na bioróżnorodności i jakości całego środowiska. Jednocześnie to od architekta krajobrazu oczekuje się argumentów i listy korzyści z zielni, które uzasadnią realizację projektów.

Przesłanie WIĘCEJ ZIELENI, które wdraża zespół Nieka Roozena w swoich pracach jest jasne i proste. Aby zapewnić miastu komfortowy mikroklimat potrzeba w nim zwyczajnie więcej roślin. Większa ilość drzew i krzewów zapewni magazynowanie wody, świeże powietrze, niższe temperatury, odpowiednie filtrowanie, różnorodność biologiczną, a także pozytywnie wpłynie na interakcje społeczne. Miejskie środowisko nie jest łatwym miejscem dla roślin, a rosnąca antropopresja stawia coraz większe wymagania co do doboru gatunków, odmian i stosowanych technologii. Jednocześnie to od architektów krajobrazu oczekuje się umiejętności argumentowania i jasnego przedstawiania konkretnych korzyści, jakie wniesie dana realizacja w przestrzeń miejską.

Jak radzi sobie z tym wyzwaniami Niek Roozen i jego zespół, czym się inspirują, jakie rozwiązania ze swoich europejskich i chińskich realizacji uważa za przyszłościowe wobec współczesnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców miast.     

Ogród prywatny – o poszukiwaniu stylu i równowagi, Agnieszka Hubeny- Żukowska, Pracownia Sztuki Ogrodowej, Bliziny, Polska.

Jak tworzyć ogrodową przestrzeń, która odpowiada na potrzeby i możliwości użytkowników, przestrzeń przyjazną, piękną i zrównoważoną.

 

 

 

Organizatorzy:      Sponsor    
 zszp 2014 r apz   gardenphilia partner     
Patronat medialny:          
1-przegladkomunalny medialny  zielen miejska portal komunalny b      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO GÓRY