Flower Expo

 Kto odwiedza Wystawę?

      7 037 profesjonalistów z 40 krajów w 2017 r.  (16 860 wszystkich gości)


statystyka2017pl

 

Profil zawodowy

projektanci, urządzający tereny zieleni  | szkółkarze (producenci roślin)  | handlowcy (sklep i centrum ogrodnicze, market)  |edukacja (wykładowcy, pracownicy ogrodów botanicznych, studenci)  | administracja państwowa i samorządowa | media, reklama, promocja sprzedaży  | producenci środków produkcji ogrodniczej  | producenci wyposażenia ogrodniczego | floryści i dekoratorzy | producenci maszyn i narzędzi ogrodniczych

Profil zwiedzających w podziale na państwa

Polska | Ukraina | Rosja | Litwa | Łotwa | Holandia | Białoruś | Estonia | Węgry | Słowacja | Rumunia | Finlandia | Wielka Brytania | Belgia | Czechy | Kazachstan | Mołdawia | Niemcy | Portugalia | Katar | Dania | Francja | Norwegia | Panam | Szwecja | Kanada | Kolumbia | Chorwacja | Włochy | San Marino | Uzbekistan | Holandia | Bułgaria | Finlandia | Gruzja | Grecja | Węgry | Izrael | Mołdawia | Rumunia | Słowenia | Szwecja | Turcja | USA |

Kto prezentuje się na Wystawie? 

Profil wystawców w podziale na Państwa

Austria | Belgia | Białoruś | Czechy | Dania | Francja | Hiszpania | Holandia | Litwa | Łotwa | Niemcy | Polska | Słowacja | Ukraina | Węgry | Włochy

 

 

DO GÓRY